Nismëtarja e projektit në tërësi (d.m.th: planifikimi komplet, konceptimi i përgjithshëm, asistenca për anën estetike dhe praktike, zbatimi dhe përkujdesja e eko-projektit) është Presidentja e Organizatës Humanitare „Partneriteti Shqipëri-Austri“, znj. Konsulle Dr. Marianne Graf.

Aftësitë, njohuritë sidhe largpamësia e saj kanë mundësuar ngritjen e hotelit tonë.

I shprehim asaj falenderimin tonë të madh!

                                                                                                                                                                            Gjovalin dhe Violeta Prenga

 
 

Share This